Raport z konsultacji społecznych dot. programu rewitalizacji
piątek, 13 stycznia 2017 10:01

Raport z konsultacji społecznych Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Złotów na lata 2017-2025

Termin: 10.01.2017 r.

Spotkanie z Zespołem ds. Rewitalizacji, godz. 13.30, czas trwania: 3,5 godziny.

Miejsce: Urząd Miasta Złotowa – Sala Sesyjna

Temat: Spotkanie warsztatowo-konsultacyjne dotyczące pogłębionej diagnozy problemów występujących na obszarze rewitalizacji oraz opracowania analizy SWOT oraz wyznaczenia ram dla wizji obszaru rewitalizacji.

Cel spotkania:
- Prezentacja wyników analiz, które posłużyły do wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.
- Ustalenie granic obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.
- Przeprowadzenie dyskusji na temat pogłębionej diagnozy problemów występujących na obszarze rewitalizacji.
- Opracowanie analizy SWOT obszaru rewitalizacji.
- Wyznaczenie ram dla wizji obszaru rewitalizacji.

Uczestnicy:
1. Pracownicy UM.
2. Zespół ds. Rewitalizacji.
3. Dr Przemysław Wołczek – Instytut Badawczy IPC (moderator spotkania).
4. Mgr Marek Karłowski – Instytut Badawczy IPC (moderator spotkania).

Treść spotkania:
Spotkanie miało charakter warsztatowo-konsultacyjny. W części warsztatowej wykorzystano metodę dyskusji w celu wypracowania treści niezbędnych do dalszych prac nad Programem Rewitalizacji. W części konsultacyjnej wykorzystano metodę prezentacji w celu przedstawienia oraz skonsultowania z uczestnikami spotkania wyników dotychczas przeprowadzonych prac.
W trakcie spotkania wykorzystano prezentację multimedialną o następującej treści:
1. O rewitalizacji.
2. Zasięg przestrzenny obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
3. Analiza SWOT obszaru rewitalizacji.
4. Wizja obszaru rewitalizacji.
W trakcie spotkania warsztatowcy z firmy Instytut Badawczy IPC moderowali dyskusję z udziałem członków Zespołu ds. Rewitalizacji. Uczestnicy spotkania zatwierdzili obszar Starego Miasta jako obszar zdegradowany i jednocześnie uznali ten obszar za obszar rewitalizacji. Następnie szczegółowo omówiono problemy występujące na obszarze rewitalizacji oraz wypracowano elementy analizy SWOT i zarysowano ramy pod wizję obszaru rewitalizacji.

Załączniki
Formularz uwag ze spotkania – BRAK UWAG
Raport sporządził dr Przemysław Wołczek , Instytut Badawczy IPC 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.