Regionalny System Ostrzegania

Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Złotowie

ul. Królowej Jadwigi 54
77-400 Złotów

tel.: 67 263 34 86, 67 263 34 87
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.zss1.edu.pl

Dyrektor szkoły: mgr Karol Wójcik

W skład Zespołu Szkół Samorządowych Nr w Złotowie wchodzą następujące jednostki:
- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. plut. Michała Robaka w Złotowie
- Gimnazjum Publiczne Nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Złotowie

Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na pracy edukacyjnej i sprawowaniu opieki nad uczniami.

Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także możliwości psychofizyczne.

Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 realizuje program nauczania określony w Podstawie programowej kształcenia ogólnego.

W zakresie nauczania i kształcenia umiejętności, Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 bezpłatnie realizuje Szkolny Zestaw Programów Nauczania (SZPN), a poprzez to w szczególności umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do osiągnięcia maksymalnej ilości punktów podczas sprawdzianu w szkole podstawowej, warunkującego dalsze kształcenie w gimnazjum oraz egzaminu gimnazjalnego, warunkującego dalsze kształcenie w szkole ponadgimnazjalnej.

Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 podejmuje działania zmierzające do rozwijania zainteresowań, organizacji czasu wolnego oraz zapewnienia pomocy uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programu nauczania, w szczególności poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych, w tym kół zainteresowań, przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, konkursów, zajęć wyrównawczych oraz zajęć specjalistycznych, w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.