Regionalny System Ostrzegania

PROGRAM PIECYK 2017 – NABÓR DLA OSÓB FIZYCZNYCH
poniedziałek, 07 sierpnia 2017 09:46

16 sierpnia 2017 r. zostanie ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych „PIECYK – 2017”. W ramach Programu Fundusz udziela pomocy finansowej w formie pożyczki z możliwością umorzenia do 40%. Wysokość pożyczki nie może przekraczać 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,5 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym, lecz nie mniej niż 2,8% w stosunku rocznym.

Pomocą finansową może być objęta modernizacja/wymiana źródła ciepła wraz z ewentualną modernizacją/ wymianą instalacji c.o. i c.w.u., obejmująca zakup i montaż:
- kotłów olejowych,
- kotłów gazowych,
- kotłów gazowo-olejowych,
- ogrzewania elektrycznego,
- wymiennika ciepła/ węzła cieplnego,
- kotłów na paliwa stałe,
przy czym, w przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi, muszą one spełniać następujące warunki:
- posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą,
- spełniać wymagania klasy 5.

Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia mogą obejmować:
1) Zakup, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych materiałów i urządzeń związanych z modernizacją źródła emisji, w tym:
- kotłów wraz z osprzętem,
- wkładów kominowych,
- materiałów do wykonania węzła cieplnego,
- materiałów do wykonania ogrzewania elektrycznego,
2) Roboty budowlano-montażowe związane z modernizacją źródła emisji wraz z oprzyrządowaniem, w tym montaż:
- urządzeń wraz z osprzętem,
- wkładów kominowych,
3) Wykonanie przyłącza gazu do kotłowni wraz z wewnętrzną instalacją gazową,
4) Wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania i c.w.u.,
5) Wykonanie instalacji elektrycznej związanej z montażem ogrzewania elektrycznego,
6) Rozruch mechaniczny i technologiczny,
7) Podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości jego odliczenia lub odzyskania,
8) Koszt wykonania dokumentacji projektowej (jeżeli jest wymagana).

Na stronie internetowej WFOŚiGW znajduje się regulamin naboru oraz wykaz dokumentów wymaganych do złożenia w naborze wniosków - www.wfosgw.poznan.pl

Wzory dokumentów zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.wfosgw.poznan.pl w dniu ogłoszenia naboru, tj. 16 sierpnia 2017 r. o godz. 8.00.

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.