Regionalny System Ostrzegania

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotowskim (III)
piątek, 14 lipca 2017 10:09

Projekt Powiatu Złotowskiego realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie ul. Kolejowa 11, 77-400 Złotów, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (2014- 2020), Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1. Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotowskim (III)".

Cel projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, pozostających bez pracy w powiecie złotowskim, w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET).

UCZESTNICY:

341 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie jako osoby bezrobotne do 29 roku życia (osoby które ukończyły 18 rok życia, a nie ukończyły jeszcze 30 roku życia).

CO MOŻESZ OTRZYMAĆ:
- pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe,
- staż,
- prace interwencyjne,
- szkolenia,
- bon na zasiedlenie,
- bon stażowy,
- bon zatrudnieniowy,
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Dofinansowanie projektu z UE: 3 038 982,83 zł.
Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
Okres rekrutacji uczestników do projektu: od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
Zapraszamy do współpracy przy realizacji projektu.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Złotowie, ul. Kolejowa 11, 77-400 Złotów, tel. 67 263-54-34.
Szczegóły na stronie internetowej www.zlotow.praca.gov.pl

Plakat informacyjny

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.